Virtuální prohlídka

Třídy zatížení podlahových krytin

Bytové prostory

  • bytová výstavba a občanská výstavba s charakterem bydlení (např. domy pro seniory), hotelové pokoje se středním provozem, kanceláře s menším počtem pracovníků

zátěžová třída 21

namáhání MÍRNÉ

 

zátěžová třída 22

namáhání STŘEDNÍ

 

zátěžová třída 23

namáhání VYSOKÉ

 
 
 
 

Komerční a veřejné prostory

  • schodiště, podesty, třídy a posluchárny, jídelny, nemocniční pokoje, čekárny, hotelové a kavárenské provozy, kanceláře s větším počtem pracovníků

zátěžová třída 31

namáhání MÍRNÉ

 

zátěžová třída 32

namáhání STŘEDNÍ

 

zátěžová třída 33

namáhání VYSOKÉ

 

zátěžová třída 34

namáhání VELMI VYSOKÉ

 
 
 
 
 

Prostory pro lehký průmysl

  • vstupní haly, silně frekventovaná schodiště a plochy obchodních center, vybrané provozy lehkého průmyslu a služeb

zátěžová třída 41

namáhání MÍRNÉ

 

zátěžová třída 42

namáhání STŘEDNÍ

 

zátěžová třída 43

namáhání VYSOKÉ