Virtuální prohlídka

Anhydrit - co a jak?

ANHYDRIT

Anhydritové potěry se staly na poli přípravy podkladu fenoménem posledních let. Výčet řady pozitiv včetně rychlosti přípravy i použitelnosti je velký. Stejně jako u všech ostatních materiálů není možné zapomínat na určitá specifika, které mají vliv na kladení finálních podlahových krytin.

V praxi se často setkáváme s tím, že většina stavebníků či stavebních firem protestuje v případě, když chce podlahář anhydrit upravit vylitím nivelační stěrky.  Toto mylné tvrzení či mýtus vychází z předpokladu, že anhydrit slouží jako náhrada samonivelační stěrky. Je pravdou, že anhydrit dosahuje v mnoha případech větší rovnosti než běžný betonový podklad. Konečný zákazník si potom může myslet, že tento povrch již není třeba dále upravovat a investovat další obnos peněz. Níže si detailně objasníme důvody, proč to tak není. 

3 DŮVODY PROČ UPRAVIT ANHYDRIT NIVELAČNÍ STĚRKOU

  • Při lití anhydritu vzniká tzv. "vlnkování". V případě lití anhydritu vznikají specifické vlnky a není tedy možné vybrousit je do hladka. Proti světlu by pak mohlo být "vlnkování" patrné přímo na povrchu podlahové krytiny. Zejména na PVC a vinylových dílcích.
  • Nesouměrná savost anhydritu má vliv na lepení podlahové krytiny. Při lepení krytiny přímo na anhydritový potěr dochází vlivem jeho různorodé savosti v ploše k negativnímu účinku použitého lepidla. V místech s větší savostí anhydritu voda obsažená v lepidle, nutná pro proběhnutí chemické reakce, nasákne do podkladu a sníží se tak účinnost lepení. Tím je také snížena pevnost spoje lepené krytiny k podkladu. V instalované ploše tak nejsou srovnatelné podmínky pro zátěž krytiny, např. pro posun kolečkové židle. Tento problém se často podlaháři snaží vyřešit penetrací anhydritu. Tento krok ovšem natolik mění savost podkladu, že povrch pak může být naprosto nevhodný pro použití určitého typu lepidel - např. lepidel pro linoleum.
  • Pevnost anhydritu v ploše. Častým jevem anhydritových potěrů je skutečnost, že se v některých místech vyplaví na povrch větší množství sádry, což zapříčiní nedostatečnou pevnost v lepeném spoji pro následnou zátěž (nábytek, židle). V těchto místech se snižuje přídržnost a mohou vznikat boule. V nejhorším případě i odtržení podlahové krytiny.

JE NUTNÉ ANHYDRIT VŽDY STĚRKOVAT?

Výše uvedené fakty jasně určují, že je nutné anhydritový podklad vždy stěrkovat pod celoplošně lepenou podlahovou krytinu. U podlahovin instalovaných plovoucím způsobem je anhydrit po napenetrování a dodržení předepsané rovinnosti naprosto dostačující.

Přínos anhydritových potěrů tkví ve zkrácení doby zrání, použitelnosti a bezpochyby v celkovém měřítku zkracují dobu přípravy podkladu i při použití samonivelační stěrky. Samotná instalace pružné podlahové krytiny celoplošným lepením tak probíhá na plně připravený normolizovaný podklad a mohou naplno vyniknout pozitiva zvolené krytiny bez zbytečných průtahů a komplikací.